การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส : รายการ “สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เขต 6 สงขลา”

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส :
รายการ “สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เขต 6 สงขลา”
ช่วง “คุยสบายได้ประเด็น”
ออกอากาศสดทางเฟสบุ๊คไลฟ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เครือข่ายสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.10 น.