ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
Images_cover.jpg 188 KB .jpg 5800
คำนำคู่มือประชาชน.doc 23 KB .doc 6571
สารบัญรวม 19 คู่มือ.doc 27 KB .doc 6043
คู่มือที่ 1 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก.doc 115 KB .doc 6344
คู่มือที่ 2 การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกเอง.doc 101 KB .doc 5858
คู่มือที่ 3 การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก.doc 96 KB .doc 6002
คู่มือที่ 4 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.doc 92 KB .doc 5729
คู่มือที่ 5 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร.doc 86 KB .doc 5729
คู่มือที่ 6 การขอใบอนุญาตสถานทดสอยฝีมือคนหางาน.doc 79 KB .doc 5678
คู่มือที่ 7 การต่อใบอนุญาตสถานทดสอบ.doc 80 KB .doc 5781
คู่มือที่ 8 การออกใบแทนใบอนุญาต.doc 81 KB .doc 6117
คู่มือที่ 9 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ.doc 90 KB .doc 5979
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงา... 83 KB .doc 5650
คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัว.pdf 136 KB .pdf 5653
คู่มือที่ 12 หนังสือรับรองความรู้ความสามาร.pdf 142 KB .pdf 6382
คู่มือที่ 13 ใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความ.pdf 133 KB .pdf 5785
คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิ.pdf 142 KB .pdf 6243
คู่มือที่ 15 การขอใบแทนผู้ประเมิน (ปรับปรุง).pdf 132 KB .pdf 5673
คู่มือที่ 16 รับรององค์กรอาชีพ.pdf 135 KB .pdf 5642
คู่มือที่ 17 ขอเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความ.pdf 136 KB .pdf 6612
คู่มือที่ 18 ขอใบแทนศูนย์ประเมิน.pdf 133 KB .pdf 5685
คู่มือที่ 19 ขอใช้เครื่องหมายจ้างงาน.pdf 135 KB .pdf 5714