การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 18/03/2564
ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 08/04/2558
เพิ่มผลการดำเนินงานจังหวัดน่าน