การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: คณะที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นางสาวเพ็ญแข จันทร์สว่าง) ร่วมกับสำนักงานงบประมาณ เขตที่ 15 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร) ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ