การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: เปิดฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนังและหลังคาเหล็กเมทัลชีท รุ่นที่ 5 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2566 ณ บริษัท อีเทอร์นอล เมทัล โปรดักส์ จำกัด อ.บ้านแพง จ.นครพนม