การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565