การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

28 ก.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

8 ก.ย. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

16 ส.ค. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565

11 ก.ค. 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

22 มิ.ย. 2565

มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

22 มิ.ย. 2565

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (อายุไม่เกิน 28 ปี)

8 มิ.ย. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565

24 พ.ค. 2565

?? เปิดรับสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!! ?? สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ร่วมกับ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรการบำรุงรักษาสีรถยนต์และขัดเคลือบแก้ว (30 ชั่วโมง) ??คุณสมบัติ

26 เม.ย. 2565