การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : วิดีทัศน์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติและผลกระทบของสารทำความเย็นกลุ่ม HCFC ซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศโลก

รายละเอียดวีดีทัศน์ :