การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นางพรพิศ - ไชยคราม

หลักสูตรที่จบ

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์

082-8355049

อีเมล์

pchaiyacram@gmail.com

ที่อยู๋

74/7 ถ.สารภาณนิมิตร ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

ประวัติ

จากแม่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ในสาขาพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาเพื่อไว้ใช้งานเท่านั้น

จบแล้วไปทำอะไร

พนักงานขายคอมพิวเตอร์

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ปฏิบัติงานจนได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดการร้านให้ดูแลสาขาย่อยที่ตลาดอินโดจีน