การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

พิธีปิดการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) จำนวน 5 สาขาอาชีพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

8 ส.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค” เฟ้นหาเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ

8 ส.ค. 2565

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมาย ตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

27 ก.ค. 2565 22

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานออกพื้นที่ดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมายตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

27 ก.ค. 2565 13

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: โครงการแรงงานติดดาว