การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

นางสมพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจนโยบายการบริหารจัดการ

22 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

22 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

22 มี.ค. 2566 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

22 มี.ค. 2566 1

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: โครงการแรงงานติดดาว