การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (ออกอากาศ ช่อง NBT ขอนแก่น)

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Dron) เพื่อการเกษตร  ให้แก่่แรงงานที่อยู่ในภาคการเกษตร และผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพผู้บังคับอากาศยานฯ รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid - 19) ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น