การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานสำหรับหัวหน้างาน(ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น) 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2565 17 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
2 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 15 ธันวาคม 2565 19 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
3 การประยุกต์ใช้งานInternetofThingsในชีวิตประจำวันสำหรับบ้านอัจฉริยะ(ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น) 30 ปกติ 19 มกราคม 2566 23 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
4 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 20 เมษายน 2566 24 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
5 การประยุกต์ใช้งานInternetofThingsในชีวิตประจำวันสำหรับบ้านอัจฉริยะ 30 ปกติ 11 พฤษภาคม 2566 15 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร