การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัย

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น  ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัย (30 ชั่วโมง)