การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การฝึกยกระดับฝีมือช่างเชื่อมมาตรฐานสากล

รายละเอียดวีดีทัศน์ :