การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :