การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สพร.6 ขอนแก่น ส่งเสริมช่างให้มีมาตรฐาน และมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ทำงานช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :