การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายประดิษฐ์ - คำนวน

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่างไฟฟ้าในรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์

089-4172275

อีเมล์

-

ที่อยู๋

192 ม.1 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ประวัติ

-

จบแล้วไปทำอะไร

ธุรกิจส่วนตัว เปิดร้านรับซ่อมและจำหน่ายอะไหล่รถยนต์

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ได้นำความรู้ที่เข้ารับการฝึกมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงทำให้ มีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น