ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 พนักงานนวดไทย 2 24 พ.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 6 29 พ.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 7 31 พ.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
4 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 7 5 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 3 7 มิ.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
6 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 3 17 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
7 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 2 21 มิ.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 10 26 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 8 5 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
10 พนักงานนวดไทย 3 12 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
11 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 4 26 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
12 นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 3 2 ส.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร