การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

2 เม.ย. 2567

แอปพลิเคชั่น Giftlikes สมัครเข้าใช้งานได้แล้ววันนี้

23 ก.พ. 2567

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

20 ก.พ. 2567

บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20 ก.พ. 2567

วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ปีที่ 12 ฉบับที่ 54

10 ก.พ. 2567

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 ม.ค. 2567

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็น ร่างหลักเกณฑ์การฝึกอบรมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

12 ม.ค. 2567

เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ ได้ทั่วประเทศบนแอปฯ “ทางรัฐ”

11 ม.ค. 2567

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครสตรีเข้ารับการฝึกอาชีพ

20 ธ.ค. 2566