การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการทำประตูหน้าต่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม

31 ต.ค. 2565

รับสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

25 ต.ค. 2565

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นวิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12 ต.ค. 2565

เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงาน

12 ต.ค. 2565

จังหวัดกำแพงเพชร ประกาศใช้ลายผ้า "ศิลาล้อมเพชร" เป็นลายผ้าประจำจังหวัด

22 ส.ค. 2565

คู่มือการติดตั้งชุดควบคุมวาล์วน้ำผ่านระบบ Wi-Fi

25 ก.ค. 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของ สนพ.กำแพงเพชร

23 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของ สนพ.กำแพงเพชร

23 มี.ค. 2565

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของ สนพ.กำแพงเพชร

23 มี.ค. 2565