การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสถานประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ

13 ธ.ค. 2564

การรับรองความรู้ความสามารถ

25 ต.ค. 2564

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-9 ก.ย.64)

9 ก.ย. 2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.2564)

9 ก.ย. 2564

ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9 ก.ย. 2564

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9 ก.ย. 2564

กระบวนงานรับรองความรู้ความสามารถ

9 ก.ย. 2564

ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

24 ส.ค. 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

30 มิ.ย. 2564