การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายประสิทธิ์ - คำตะพันธ์

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรนักกรีดยางมืออาชีพ, หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน

เบอร์โทรศัพท์

08-7068-1622

อีเมล์

-

ที่อยู๋

19 หมู่ที่ 1 บ้านนากั้ง ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ประวัติ

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ทำให้ผมสำเร็จในด้านความรู้ ตอนแรกจะปลูกมันสำปะหลัง คู่กับยางพาราทำนาไปด้วย แต่ยางพาราราคาดีกว่า กรีดยางพาราตั้งแต่ ปี พ.ศ.2538 ได้เข้าอบรมกับทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตร นักกรีดยางมืออาชีพ และหลักสูตรวิทยากรต้นแบบมืออาชีพ

จบแล้วไปทำอะไร

1. เป็นวิทยากรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการกรีดยางพาราให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 2. เป็นวิทยากรอบรมการกรีดยางพาราให้กับสำนักงานเกษตร จังหวัดบึงกาฬทั่วทั้งจังหวัด ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาชนและเกษตรกรทั่วไป 3. ประกอบอาชีพเกษตรกร

ประสบความสำเร็จอย่างไร

มีความสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬไปปรับปรุงในการถ่ายทอด จากเกษตรกรคนหนึ่งจนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได้ ขอขอบคุณศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬที่ให้โอกาสจนประสบความสำเร็จในทุกด้าน ทำให้ชาวบ้านมีความรู้