การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายสืบ - อาสาเสนา

หลักสูตรที่จบ

เทคนิคการสอนงาน

เบอร์โทรศัพท์

-

อีเมล์

-

ที่อยู๋

อ.เซกา จ.บึงกาฬ

ประวัติ

วิทยากรต้นแบบมืออาชีพ

จบแล้วไปทำอะไร

เกษตรกร วิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สามารถนำความรู้ที่ได้รับการการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสอนงานมาใช้ได้จริงโดยสามารถเป็นวิทยากร ฝึกอบรมหลักสูตรการกรีดยางพารา มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม