ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การทำขนมฟิวชั่น(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
2 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 4 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
4 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
5 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
6 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เต็ม
7 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ รองรับเกษตรอัจฉริยะ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ สมัคร
8 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
9 ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
10 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขั้นสูงคูก้า 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
11 บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
12 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
13 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษเพื่อประกอบอาชีพอิสระ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
14 การดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
15 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
16 การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เต็ม
17 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
18 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
19 การติดตั้งและการประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ปกติ 2 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
20 ช่างแต่งผมบุรุษ 18 ปกติ 2 กรกฎาคม 2567 4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
21 การสร้างอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรนเพื่อการเกษตร) 30 ปกติ 2 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เต็ม
22 การทำของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว 30 ปกติ 2 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
23 การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 2 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
24 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม