การแสดงผล

+
-

การเปิดฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563

19 ก.พ. 2563 00:00:00

...
...

                   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563 จำนวน 7 สาขาช่าง ได้แก่ ช่างปูกระเบื้อง , ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ,ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร, ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC ,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ  เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 3233 7607 ต่อ 902