ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
01. ปี 65 รายงานการประเมินความเสี่ยง.pdf 462 KB .pdf 6786
02. ปี 65 แบบรายงานความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ปี 65.pdf 1,388 KB .pdf 6689
03. ปี 65 แบบรายงานความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ปี 65.pdf 69 KB .pdf 6579