หน้าแรก > กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 2 | ทั้งหมด : 42
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 13 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 14 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
  3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 15 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  4 ช่างก่ออิฐ 1 1 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 19 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ สมัคร
  6 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 20 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  7 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 20 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  8 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 20 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
  9 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 12 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 19 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 20 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  12 ISO9606-1 135 P BW FM1 s t09 PF ss nb 2 1 22 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
  16 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
  17 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 1 1 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
  18 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
  19 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
  20 ช่างเชื่อมแม็ก 1 1 18 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  21 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 6 20 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  22 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 4 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สมัคร
  23 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 4 10 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  24 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 5 11 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 42 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 5,937,241 คน