ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัวฯ.docx 35 KB .docx 4886
คู่มือที่11_optimized.jpg 330 KB .jpg 4728
คู่มือที่ 12 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 36 KB .docx 5615
คู่มือที่12_optimized.jpg 347 KB .jpg 4756
คู่มือที่ 13 การขอใบแทนรับรองความรู้.docx 34 KB .docx 5461
คู่มือที่13_optimized.jpg 316 KB .jpg 5044
คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.docx 35 KB .docx 5544
คู่มือที่14_optimized.jpg 331 KB .jpg 4564
คู่มือที่ 25เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเกินกว่าร้อยละ 70.docx 34 KB .docx 5188
คู่มือที่25_optimized.jpg 370 KB .jpg 4769
คู่มือที่ 1 หลักสูตรจ้างจัด.docx 40 KB .docx 5325
คู่มือที่1_optimized.jpg 441 KB .jpg 4709
คู่มือที่ 2 หลักสูตรดำเนินการฝึกเอง.docx 37 KB .docx 5219
คู่มือที่2_optimized.jpg 374 KB .jpg 4600
คู่มือที่ 3 หลักสูตรส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.docx 37 KB .docx 5070
คู่มือที่3_optimized.jpg 390 KB .jpg 6165
คู่มือที่ 9 การขอรับรองฯผู้ประกอบอาชีพ (N).docx 35 KB .docx 5585
คู่มือที่9_optimized.jpg 349 KB .jpg 4601
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตและการต่อทดสอบฯแห่งชาติ.docx 34 KB .docx 4790
คู่มือที่ 10 การขออนุญาตและการต่อทดสอบฯแห่งชาติ.docx 34 KB .docx 4659