ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
01. CoverPlan-หน้า.pptx 5,569 KB .pptx 5379
02. คำนำ สารบัญ 64.pdf 78 KB .pdf 5074
03. คู่มือแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 ปรับปร.pdf 4,150 KB .pdf 5242
04. เป้าหมายปี 2564 วันที่ 30 ธ.ค.63.pdf 243 KB .pdf 4808
05. ประสิทธิภาพการผลิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35.pdf 569 KB .pdf 5546
06. ระเบียบบริหารงบประมาณ2562.pdf 6,304 KB .pdf 5069
07. QRCODE.pdf 1,019 KB .pdf 5300