การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดเรียงสินค้าอัจฉริยะ (Smart Logistics Sorting) รุ่นที่ 2

24 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดเรียงสินค้าอัจฉริยะ (Smart Logistics Sorting) รุ่นที่ 2

24 พ.ค. 2567

วันนัดพบแรงงาน

21 พ.ค. 2567

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

30 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่2/2567

29 เม.ย. 2567

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ ระดับ1

18 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2567

17 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2567

17 เม.ย. 2567

การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

4 เม.ย. 2567