การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : หลานย่าเล่าเรื่องเมืองโคราช

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

จากการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ  หลักสูตรหลานย่าเล่าเรื่องเมืองโคราช วันที่ 19-23 ธันว่าคม 2565  ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเขายายเที่ยง  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา