การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล

5 ธ.ค. 2564

ปิดฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการสอนสำหรับวิทยากรภายนอก (30 ชม.)

3 ธ.ค. 2564

เผยแพร่งบทดลอง เดือน พ.ย.64

2 ธ.ค. 2564

ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

26 พ.ย. 2564

เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

26 พ.ย. 2564

การทำศิลปะประดิษฐ์

22 พ.ย. 2564

เปิดฝึกอบรม เทคนิคการสอนสำหรับวิทยากรภายนอก

22 พ.ย. 2564

เปิดฝึกอบรม หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ

15 พ.ย. 2564

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1/2565

12 พ.ย. 2564