การแสดงผล

+
-

กฏระเบียบ ข้อตกลง

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
พ.ร.บ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 (ฉบับเดิม).PDF 86 KB .PDF 419 ดาวน์โหลด
พรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ.pdf 16,200 KB .pdf 449 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2557.PDF 158 KB .PDF 390 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545 (ฉบับสมบูรณ์).pdf 207 KB .pdf 446 ดาวน์โหลด