การแสดงผล

+
-

กฏระเบียบ ข้อตกลง

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
บัญชีอัตราการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงง... 172 KB .pdf 349 ดาวน์โหลด
ระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการดำเนิคดีอาญาและการเปรียบเทียบความผิดตามพรบ.ส่งเสริ... 399 KB .pdf 546 ดาวน์โหลด