ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 28 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
2 เทคโนโลยี IoT ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 28 กุมภาพันธ์ 2567 2 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ เต็ม
3 ช่างตัดแต่งผมบุรุษ 30 ปกติ 29 กุมภาพันธ์ 2567 4 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
4 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1( รุ่นที่ # 2 | รายละเอียดเพิ่มเติม ... LINE OA : @078oayez ) 30 ออนไลน์ 1 มีนาคม 2567 31 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
5 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 1 มีนาคม 2567 5 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม
6 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ปกติ 1 มีนาคม 2567 4 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เต็ม
7 การประกอบแบตเตอรี่เพื่อประยุกต์ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ 30 ปกติ 2 มีนาคม 2567 10 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เต็ม
8 การสร้างแอปพลิเคชั่นในการตอบคำถามอัตโนมัติแทนมนุษย์ 30 ปกติ 2 มีนาคม 2567 23 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
9 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือและหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 30 ปกติ 2 มีนาคม 2567 10 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
10 การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ 30 ปกติ 2 มีนาคม 2567 10 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
11 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
12 การพิมพ์ลายผ้าด้วยใบไม้ 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
13 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร เต็ม
14 การประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เต็ม
15 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
16 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เต็ม
17 การเชื่อมแม็ก 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร เต็ม
18 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนและการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบประยุกต์(รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ก.พ. 67) 30 ออนไลน์ 4 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี เต็ม
19 การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
20 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1(เฉพาะแรงงานในระบบ ม.33) 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
21 การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
22 การประกอบอาหารจานเดียวเชิงธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
23 ช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 18 ปกติ 4 มีนาคม 2567 7 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
24 การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร