หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
cover.jpg 188 KB .jpg 85 ดาวน์โหลด
คำนำคู่มือประชาชน.doc 23 KB .doc 73 ดาวน์โหลด
สารบัญรวม19คู่มือ.doc 27 KB .doc 68 ดาวน์โหลด
1การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก.doc 115 KB .doc 176 ดาวน์โหลด
2การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกเอง.doc 101 KB .doc 184 ดาวน์โหลด
3การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก.doc 96 KB .doc 102 ดาวน์โหลด
4การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.doc 92 KB .doc 106 ดาวน์โหลด
5การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร.doc 86 KB .doc 59 ดาวน์โหลด
6การขอใบอนุญาตสถานทดสอยฝีมือคนหางาน.doc 79 KB .doc 51 ดาวน์โหลด
7การต่อใบอนุญาตสถานทดสอบ.doc 80 KB .doc 59 ดาวน์โหลด
8การออกใบแทนใบอนุญาต.doc 81 KB .doc 92 ดาวน์โหลด
9การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ.doc 90 KB .doc 71 ดาวน์โหลด
10การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.d... 83 KB .doc 63 ดาวน์โหลด
11การขอมีสมุดประจำตัว.doc 95 KB .doc 91 ดาวน์โหลด
12การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.doc 99 KB .doc 171 ดาวน์โหลด
13การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.doc 83 KB .doc 106 ดาวน์โหลด
14การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.doc 94 KB .doc 105 ดาวน์โหลด
15การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้... 85 KB .doc 59 ดาวน์โหลด
16การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ.doc 85 KB .doc 92 ดาวน์โหลด
17การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ.doc 99 KB .doc 90 ดาวน์โหลด
18การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา.do... 94 KB .doc 95 ดาวน์โหลด
19การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามา... 90 KB .doc 66 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ