หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
cover.jpg 188 KB .jpg 124 ดาวน์โหลด
คำนำคู่มือประชาชน.doc 23 KB .doc 115 ดาวน์โหลด
สารบัญรวม19คู่มือ.doc 27 KB .doc 113 ดาวน์โหลด
1การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก.doc 115 KB .doc 254 ดาวน์โหลด
2การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกเอง.doc 101 KB .doc 222 ดาวน์โหลด
3การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก.doc 96 KB .doc 186 ดาวน์โหลด
4การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.doc 92 KB .doc 138 ดาวน์โหลด
5การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร.doc 86 KB .doc 89 ดาวน์โหลด
6การขอใบอนุญาตสถานทดสอยฝีมือคนหางาน.doc 79 KB .doc 81 ดาวน์โหลด
7การต่อใบอนุญาตสถานทดสอบ.doc 80 KB .doc 92 ดาวน์โหลด
8การออกใบแทนใบอนุญาต.doc 81 KB .doc 128 ดาวน์โหลด
9การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ.doc 90 KB .doc 108 ดาวน์โหลด
10การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.d... 83 KB .doc 102 ดาวน์โหลด
11การขอมีสมุดประจำตัว.doc 95 KB .doc 122 ดาวน์โหลด
12การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.doc 99 KB .doc 216 ดาวน์โหลด
13การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.doc 83 KB .doc 139 ดาวน์โหลด
14การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.doc 94 KB .doc 134 ดาวน์โหลด
15การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้... 85 KB .doc 86 ดาวน์โหลด
16การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ.doc 85 KB .doc 136 ดาวน์โหลด
17การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ.doc 99 KB .doc 120 ดาวน์โหลด
18การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา.do... 94 KB .doc 134 ดาวน์โหลด
19การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามา... 90 KB .doc 101 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ