หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
คู่มือจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 pdf คู่มือจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 170 107 15/11/2560 15/11/2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพัทลุง excel แบบฟอร์มผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนากำลังคน ปีงบประมาณ 2560 155 104 29/08/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด พนักงานดูแลรักษาสนามหญ้าส่วนหย่อม และพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 pdf ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด พนักงานดูแลรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม และพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 277 176 24/08/2560 24/08/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 pdf ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 248 101 24/08/2560 24/08/2560 ดาวน์โหลด
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน JPEG เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 201 152 29/05/2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพัทลุง excel แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพัทลุง 233 223 22/12/2559 ดาวน์โหลด
ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน JPEG แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 83 78 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน JPEG แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 84 78 29/06/2559 ดาวน์โหลด
ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน folder ผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 5 0 29/06/2559 ดาวน์โหลด
เอกสาร E book powerpoint เอกสารการแนะนำหน่วยงาน 175 168 01/06/2559 ดาวน์โหลด
หลักสูตร zip คู่มือตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน 140 136 21/07/2558 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร bmp ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 218 214 13/03/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 14 รายการ