การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 คำสั่งและประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 176
26 คำสั่งและประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
27 ใบสมัครเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ 666
28 ใบสมัครเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ
29 เอกสารเผยแพร่มาตีการกลไกลในการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
30 แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 412
31 แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
32 แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
33 คู่มือบริการประชาชน 501
34 บรรยาย พรบ.ส่งเสริม (ฉบับที่ ๒) ณ สวนนงนุช.pptx 2,306
35 LOGOศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ.jpg 453
36 เอกสารประกอบ 5,185