การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565

31 มี.ค. 2565

ผลการดำเนินงานปี 2564

31 มี.ค. 2565

ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

31 มี.ค. 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริต

31 มี.ค. 2565

แผ่นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

31 มี.ค. 2565

จัดพิธีปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

30 พ.ย. 2564

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2565

25 พ.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2565

22 พ.ย. 2564

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖ การประชุมคณะกรรมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

22 พ.ย. 2564