การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ผ่านการฝึกอบร หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์

20 มิ.ย. 2565

ให้คำปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME. 4.0

9 มิ.ย. 2565

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME. 4.0

9 มิ.ย. 2565

นายชาติวุฒิ ทองกัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

9 มิ.ย. 2565

จัดนิทรรศการ

26 พ.ค. 2565

เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28 ระดับภาค

26 พ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอาชีพ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่รักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)

24 พ.ค. 2565

ประกาศรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ

20 เม.ย. 2565

ประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรม

7 เม.ย. 2565