การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงสุจริต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

2 มิ.ย. 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ พนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสวนหย่อม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมเตียงที่ชำรุด ให้แก่โรงพยาบาลยะลา จำนวน 14 เตียง เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดยะลาต่อไป

31 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล

8 พ.ค. 2566

ข้อมูลการพัฒนากำลังคน

14 มี.ค. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดยะลาใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

6 ม.ค. 2566

งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6 ธ.ค. 2565

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

28 ต.ค. 2565

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน ( 30 ชั่วโมง) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

11 ส.ค. 2565

ข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

21 ก.ค. 2565