การแสดงผล

+
-

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ พนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสวนหย่อม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมเตียงที่ชำรุด ให้แก่โรงพยาบาลยะลา จำนวน 14 เตียง เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดยะลาต่อไป

31 พ.ค. 2566 00:00:00