การแสดงผล

+
-

"เกษตรกร ปลื้ม รมว.เฮ้ง พาพบลุงตู่ โชว์ผลงาน Smart Farmer" ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

"เกษตรกร ปลื้ม รมว.เฮ้ง พาพบลุงตู่ โชว์ผลงาน Smart Farmer"
กิจกรรมนิทรรศการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-----------------------------------