การแสดงผล

+
-

ประกาศกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

ประกาศกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2. ชมเชยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ไฟล์แนบ :: 6_File_ประกาศเชิดชู 3 อัน_03072566152422_.pdf ดาวน์โหลด