การแสดงผล

+
-

มอบวุฒิบัตร และเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0

25 เมษายน 2566 นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบวุฒิบัตร และเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าระยะเวลา 30 ชั่วโมง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ไฟล์แนบ :: 6_Images_เพิ่มหัวเรื่องย่อย_26042566143530_.jpg ดาวน์โหลด