การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ว่างงานและประสงค์จะมีงานทำเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ระยะเวลา 240 ชั่วโมง ในรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาเป็นแรงงานคุณภาพรองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2565

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 (คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโดยวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ :: 6_Images_TIFFA_2566#2_02112565144453_.jpg ดาวน์โหลด