การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 139/2567

1 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ

1 มี.ค. 2567

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านทางสื่อโทรทัศน์

1 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า-นาที)

29 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 136/2567

29 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 137/2567

29 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ

29 ก.พ. 2567