การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 112/2567

7 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

6 ก.พ. 2567

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 111/2567

5 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 108/2567

2 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 110/2567

2 ก.พ. 2567