การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดทอนมิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 207/2567

27 พ.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 206/2567

27 พ.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

27 พ.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 205/2567

24 พ.ค. 2567