การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างล่ามแปลภาษาพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 142/2567

6 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 145/2567

6 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างติดตั้งวอลเปเปอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 มี.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 146/2567

6 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขทึ่ 144/2567

6 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 143/2567

6 มี.ค. 2567