การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 145/2566

10 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำข้อความในงานวันสถาปนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครบรอบ ๓๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตของประชาสัมพันธ์ พร้อมสกรีนข้อความ

10 มี.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 144/2566

10 มี.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 143/2566

9 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 27 โล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มี.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 139/2566

8 มี.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มี.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 142/2566

8 มี.ค. 2566