การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 152/2567

13 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานทางหนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 151/2567

13 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 150/2567

11 มี.ค. 2567

จ้างจัดงานโครงการ THE BEST OF DSD ก้าวสู่ THAILAND SOFT POWER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน

8 มี.ค. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำโล่รางวัล

8 มี.ค. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 148/2567

8 มี.ค. 2567