การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ส.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 353/2566

30 ส.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์และดรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ส.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 352/2566

30 ส.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ส.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 351/2566

29 ส.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ส.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 350/2566

29 ส.ค. 2566