การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 89/2566

10 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อไส้กรองเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 88/2566

10 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางหนังสือพิมพ์มติชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 87/2566

9 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 86/2566

6 ม.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ จำนวน 1,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ม.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 85/2566

6 ม.ค. 2566