การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 116/2567

12 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 115/2567

12 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำวุฒิบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ก.พ. 2567

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เข้าแข่งขันก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันและจัดพิธีมอบรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงาน เอเชีย ครั้งที่ 2

9 ก.พ. 2567

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

9 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 114/2567

8 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ก.พ. 2567